Zima oznacza także obowiązek

Dla wielu mieszkańców naszego miasta nadejście zimy oznacza dodatkowe obowiązki związane z odśnieżaniem chodników. Na szczęście tych, którzy nie zapomnieli o tej powinności jest zdecydowanie więcej, pozostałym uwagę zwraca Straż Miejska. Na razie jeszcze bez mandatów.