Ziemkiewicz robi wszystkim wodę z mózgu

ponieważ po pierwsze: nie odróżnia cywilnego procesu o ochronę dóbr osobistych od sprawy karnej, po drugie: powództwa nie wytoczył Michnik, tylko spółka Agora w obronie dobrego imienia swoich dziennikarzyThirty years ago we had Steve Jobs, Johnny Cash and Bob Hope. Now we have no jobs, no cash and no hope.