Ważne decyzje podczas czwartkowej sesji

Czwartkową sesję radni rozpoczęli od uczczenia chwilą ciszy zmarłego Antoniego Weryńskiego, byłego radnego i członka zarządu miasta Mielca.