Rosja ma powód do radości.

Wyizolować Polskę ze struktur europejskich i rozwalenie NATO.

M.