Re: "Zdrajcom stop"

Minister znowu drze się

w najeźdźców interesie,

oświadcza, że Powstanie

zrobili jacyś dranie,

to smutne, że aż wyć,

po prostu chce się wyć,

i zmienić to po prostu chce się.