Re: zapiaczona normalność,to i

P(b)Olszewia wydaje się normalną.–

III rp – rzeczPOsPOlita dla Ciemniaków