Re: Wojciech Jagielski – prawda o polskich mediac

22 lata w ogłupianiu narodu, a teraz darcie szat, że spada sprzedaż, że ludzie podatni na manipulacje. GazWyb – sobie dziękujcie.