Re: to odpowiedzialnosc dziennikarza

www.tokfm.pl/Tokfm/1,103088,12821250,_O_tym__ze_piszemy_o_trotylu_i_nitroglicerynie__zadecydowal.html

Gmyz w radiu:

„Ja się opowiadałem w czasie procesu redakcyjnego, żeby nie pisać o materiałach wybuchowych, ponieważ nie bylem na tamtym etapie specjalistą pirotechniki, natomiast jeden z redaktorów uznał, że skoro dwa z kilku moich źródeł użyło sformułowania „trotyl” i „nitrogliceryna”, to te słowa powinny znaleźć się w tekście”