Re: to odpowiedzialnosc dziennikarza

„Rada Nadzorcza oraz sam Hajdarowicz, po przeprowadzonym postępowaniu, uznali, że dziennikarze związani z publikacją tekstu „nie mieli podstaw do stwierdzenia, iż we wraku tupolewa znaleziono ślady trotylu i nitrogliceryny”. „Tekst uznajemy za nierzetelny i nienależycie udokumentowany” – czytamy w oświadczeniu Rady.”

wiadomosci.onet.pl/kraj/cezary-gmyz-ujawnia-kulisy-publikacji-artykulu-o-t,1,5297133,wiadomosc.html