Re: Powiedz tak dla obowiązkowej służby wojskowej

Dlaczego tylko 300 tyś? W Polsce armia powinna liczyc minimum 600 tyś a całe społeczenstwo powinno być przygotowane po przez stosowna organizacje paramilitarna do stawienia oporu wrogowi. Po prostu społeczenstwo winno być zmilitaryzowane.Jedynym wyjsciem dla Polski jest PiS.

PiS to Polska a Polska to PiS, PiS to Jarosław Kaczyński a Jarosław Kaczyński to PiS.

Dlatego Polska = Jarosław Kaczyński

NIE – dla Polski w UE (Eurokołchozie).