Re: Konieczna zmiana sposobu myślenia

dorota_333 napisała:

> Uprawa GMO jest motywowana ekonomicznie, wyłącznie. Bez oglądania się na bezpie

> czeństwo. Ponieważ nie widziałam badań ośrodka niezależnego, opartych na długim

> terminie obserwacji (dostępne badania pochodzą zawsze od jednej ze stron sporu

> ), to twierdzę, że po prostu nie wiem, czy GMO jest bezpieczne. A ponieważ nie

> wiem, to wolę wykazać ostrożność.

Każda uprawa jest motywowana ekonomicznie. Takie badania kładące szczególny nacisk na bezpieczeństwo istnieją, ich konkluzje przytaczałem w wątku o kukurydzy MON 810.

Ale Doroto, Ty już nie wykazujesz ostrożności bo spożywasz GMO w produktach importowanych, a także krajowych.wink

>

> Argument, że i w naturze i tradycyjnej hodowli dochodzi do mieszania genów – n

> ie przekonuje mnie oczywiście. Ani w naturze, ani w hodowli tradycyjnej nie krz

> yżują się geny meduzy i pomidora lub skorpiona i ziemniaka.

Nie wprowadzamy genów zwierzęcych do genomu GMO.