Re: K. Szczuka ma rację!

Jaktrollik.morski napisał:

> Miałaby rację, gdyby znalazła sobie samca, który popularnymi zabiegami zregener

> owałby jej umysł.

> Szczuka jest szkolnym przykładem kobiety bez odpowiedniego chłopa!!!!

Nie zrozumiałeś Szczuki. Ona zdaje się o Tobie m.in. mówiła, prostaczku.

Siła Twojej argumentacji jest potężna i właściwa dla potomków pańszczyżnianego chłopa.