Lis – nowy portal i oświadczenie

Myślę że ten temat warto odnotować tutaj – dla archiwum. Więcej w wiadomości poniżej. Polecam na końcu również felietom ziemkiewicza.

Point Group podaje powody zwolnienia Tomasza Lisa

Point Group podaje powody zwolnienia Tomasza Lisa

19.02.2012 16:38

Tomasz Lis z niezależnego dziennikarza i redaktora naczelnego „Wprost” zmienił się w przedsiębiorcę składającego osobiście prywatne oferty handlowe partnerom AWR „Wprost” – oświadcza Michał M. Lisiecki, prezes Platformy Mediowej Point Group SA.

Po tym jak Tomasz Lis upublicznił swoją wersję dotyczącą rozstania z tygodnikiem „Wprost” – jego wydawca wydał oświadczenie. Ujawnia w nim powody zwolnienia byłego naczelnego tygodnika „Wprost”. Oto treść oświadczenia:

„Wobec pojawiających się w niektórych publikacjach nieprawdziwych informacji dotyczących przyczyn zwolnienia Pana Tomasza Lisa, byłego redaktora naczelnego tygodnika »Wprost«, Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (PMPG), będącej wydawcą tygodnika poprzez swoją spółkę zależną AWR Wprost, oświadcza, iż publikacje te zawierają pełne emocji i błędnych wniosków osobiste opinie byłego redaktora naczelnego, które w fałszywym świetle przedstawiają powody, dla których przestał on przez pełnić swoją funkcję.

W związku z powyższym Zarząd PMPG, dbając o wizerunek spółki giełdowej oraz interes jej akcjonariuszy, informuje, iż Pan Tomasz Lis swymi działaniami sprowokował zdarzenia, które uczyniły z niezależnego dziennikarza i redaktora naczelnego »Wprost« – przedsiębiorcę składającego osobiście prywatne oferty handlowe partnerom PMPG i AWR Wprost bez wiedzy i zgody wydawcy.

Wydawca »Wprost« nie ponosi odpowiedzialności za biznesowe działania Pana Tomasza Lisa, które doprowadziły do powstania konfliktu interesów, w jakim się znalazł były redaktor naczelny. Wbrew jego sugestiom, działania te miały miejsce już po tym, jak strony zakończyły rozmowy o ewentualnej współpracy kapitałowej przy nowym przedsięwzięciu Pana Tomasza Lisa. Rozmowy takie faktycznie były prowadzone po ogłoszeniu przez Pana Tomasza Lisa jego planów biznesowych w końcu 2011 r. Wydawca złożył byłemu redaktorowi naczelnemu ofertę zakupu udziałów w jego przedsięwzięciu, aby wykluczyć potencjalny konflikt interesów. Po ostatecznym zamknięciu tego tematu na początku roku, strony nie powracały do niego.

Do czasu zdarzeń, które bezpośrednio doprowadziły do jego zwolnienia, Pan Tomasz Lis realizował uzgodnioną z wydawcą i Radą Nadzorczą linię programową tygodnika »Wprost«, korzystając ze wszelkich swobód przynależnych redaktorowi naczelnemu. Przez prawie dwa lata, pracując wspólnie ze stabilnym zespołem redakcyjnym i menedżerskim, nie zgłaszał wydawcy zastrzeżeń, w szczególności dotyczących standardów uprawiania obiektywnego dziennikarstwa. Nie wypowiedział również żadnych wiążących go umów, co – nie należy wątpić – miałoby miejsce w przypadku ich naruszania ze strony pracodawcy.

W opinii Zarządu, Pan Tomasz Lis wykorzystuje obecnie publikacje prasowe po to, by wykreować pewien spektakl, w którym jako wydawca nie zamierzamy brać udziału. Oceniamy, że wywiady prasowe udzielane przez Pana Tomasza Lisa mają służyć tylko i wyłącznie promocji przedsięwzięcia, którego jest wiodącym udziałowcem.

Zarząd PMPG, podejmując decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości powodów wypowiedzenia umowy Panu Tomaszowi Lisowi, oczekuje, że Pan Tomasz Lis powstrzyma się od kolejnych prowokacji medialnych godzących w wizerunek wydawcy”.

Oświadczenie podpisał prezes PMPG i AWR „Wprost” Michał M. Lisiecki.

www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/28262,Point-Group-podaje-powody-zwolnienia-Tomasza-Lisa

Smród kłamstwa

Piątek, 17 lutego (13:25)

Drobiazg, a jakże charakterystyczny. Czołowy przedstawiciel „dziennikarstwa III RP”, wielokrotny „dziennikarz roku”, właściciel całego worka Wiktorów etc., słowem, Tomasz Lis, odchodząc z poważnego kiedyś tygodnika „Wprost”, który zmienił w obsesyjnie antypisowską bulwarówkę, pochwalił się w wydanym oświadczeniu, że zwiększył sprzedaż tygodnika o dwie trzecie. Jego samochwalstwo zostało szeroko rozpowszechnione, wisi od ponad tygodnia w internecie i nie słyszałem, żeby gdziekolwiek wzbudziło zastanowienie.

fakty.interia.pl/felietony/ziemkiewicz-mysli_nowoczesnego-endeka/news/smrod-klamstwa,1761344