Kreacja pieniądza.

Mam kilka pytań do kilku wybranych punktów (wszystkie punkty pod pytaniami), które przedstawię poniżej.

Jak obliczono wolumen pieniędzy w systemie w punkcie 4 i 19. W ogóle chodzi tu o ilość pieniędzy w systemie bankowym?

8 punkt.

Wartość wyemitowanej gotówki rośnie do 1500

Wzrosło do 1500 z jakiego pułapu i w jaki sposób?

Podmiot K wpłaca do banku 500;

Bank księguje na koncie podmiotu K 500 (pasywa)

Podmiot A zaciąga kredyt w wysokości 2000;

Bank księguje na koncie podmiotu A 2000 (pasywa)

Raz ktoś wpłaca 500, a raz zaciąga kredyt w wysokości 2000, a i tu i tu są to pasywa? Właściwie to czym są te pasywa i aktywa, bo im więcej definicji przeczytam, to mniej wiem.

Proces kreacji pieniądza przy czynnym udziale banku centralnego

1. Podmiot K wpłaca do banku 500;

2. Bank księguje na koncie podmiotu K 500 (pasywa), a równocześnie zwiększa wartość gotówki również do 500 (aktywa). Suma bilansowa banku rośnie do 500 (zarówno aktywa, jak i pasywa);

3. Podmiot A zaciąga kredyt w wysokości 2000;

4. Bank księguje na koncie podmiotu A 2000 (pasywa), a równocześnie należności od podmiotu A również 2000 (aktywa). Suma bilansowa banku rośnie do 2500 (zarówno aktywa, jak i pasywa). Wolumen pieniędzy w systemie rośnie do 3000;

5. Podmiot A płaci podmiotowi B 2000 jako rozliczenie transakcji;

6. Bank wyksięgowuje z konta podmiotu A 2000 i księguje 2000 na koncie podmiotu B;

7. Podmiot B chce wypłacić 1000 w gotówce; (bank posiada w skarbcu tylko 500)

8. Bank Centralny na wniosek Banku drukuje 500 i pożycza Bankowi pod zastaw udzielonych wcześniej kredytów[f]. Wartość wyemitowanej gotówki rośnie do 1500;

9. Bank zwiększa zobowiązania wobec Banku Centralnego K 500 (pasywa), a równocześnie zwiększa wartość gotówki również o 500 (aktywa). Suma bilansowa banku rośnie do 3000 (zarówno aktywa, jak i pasywa). Wolumen pieniędzy w systemie pozostaje bez zmian;

10. Podmiot B wypłaca 1000 w gotówce;

11. Bank wyksięgowuje z konta podmiotu B 1000 a równocześnie zmniejsza wartość gotówki również o 1000 do 0 (zera). Suma bilansowa banku maleje do 2000; Dokładnie połowa wyemitowanych pieniędzy cyrkuluje w postaci fizycznej (1500, cała wyemitowana gotówka). Pozostały 1500 (gotówka wykreowana) występuje w postaci zapisów na kontach w banku;

12. Podmiot B płaci podmiotowi C 500 jako rozliczenie transakcji;

13. Bank wyksięgowuje z konta podmiotu B 500 i księguje 500 na koncie podmiotu C;

14. Podmiot C płaci podmiotowi A 100 jako rozliczenie transakcji;

15. Bank wyksięgowuje z konta podmiotu C 100 i księguje 100 na koncie podmiotu A;

16. Podmiot A płaci bankowi 10 jako odsetki;

17. Bank wyksięgowuje z konta podmiotu A 10 i księguje 10 na swoim koncie rozliczeniowym;

18. Podmiot A spłaca bankowi 50 jako ratę kapitałową;

19. Bank wyksięgowuje z konta podmiotu A 50 (pasywa), a równocześnie zmniejsza należności od podmiotu A również o 50 (aktywa). Suma bilansowa banku maleje o 50 do 1950 (zarówno aktywa, jak i pasywa); Wolumen pieniędzy w systemie maleje do 2950;