Klasa sama dla siebie!

Raz za celne wyłapanie idealizmu i łatwowierności.

Dwa za wychwycenie SPRZECZNOŚCI w narracji.

Trzy za formę wypowiedzi, pamiętając o plugawej próbie prowokacji.

RESPEKT i UWAŻANIE!