Ale ze słuchawka to chyba by sobie

poradził:No niesprawiedliwe, żeby odwalić taki numer:

tiny.pl/htd75

I nie dostać tytułu idioty wszech czasów!